Webontwerpers maken

We designers

Proces van het maken van Web Designers

Sinds de ontwikkeling van wireframing is er een explosie geweest van e-commerce gerelateerde ontwerpbedrijven. Een wireframe is een intuïtieve, eenvoudig te gebruiken manier om een website te ontwerpen voor meerdere zakelijke klanten. Een wireframe geeft ontwerpers een schone, scherpe rand aan hun ontwerpen. wireframing heeft het voor custom ontwikkelaars extreem makkelijk gemaakt om een website te beheren met zeer weinig kwaliteitsverlies. Veel e-commerce gerelateerde ontwerpbedrijven maken gebruik van wireframes in hun ontwikkelingsproces. wireframing heeft de totale ontwikkelingstijd verkort en heeft de ontwikkeling responsiever gemaakt.

wireframen

Wireframing, dat is het ontwerpproces dat resulteert in een reeks welomschreven structurele componenten die door middel van composieten met elkaar zijn verbonden. wireframing heeft de ontwikkelingstijd verkort en de ontwikkeling responsiever gemaakt.

o Het heeft de tijd voor ontwerp en lay-out verkort in vergelijking met wat het tien jaar geleden was.

o Het is een methode om orde in de chaos te scheppen. De benadering bestaat erin visuele en functionele componenten samen te voegen om tot een afgewerkt ontwerp te komen. Het resulteert in een vlak afgewerkt oppervlak.

o Het is gebaseerd op een combinatie van agile en grove structuur.

o Het is een visueel hulpmiddel. Een wireframe laat de ontwikkelaar de vorm zien zoals die in een bovenaanzicht te zien is. Het proces resulteert dus in een visuele voorstelling van het project, in plaats van een aaneenschakeling van woorden.

o Negeert de ontwerpgeschiedenis en de context. Een wireframe is een benadering van een ontwerp, waarbij de ontwerpgeschiedenis en -context worden genegeerd. Men kan het project bekijken op dezelfde manier als men een productieproces bekijkt, door gebruik te maken van een wireframe.

o Elektronische documenten, zoals een draad, een onderlegger of een cardstock, zijn de basiscomponenten die worden gebruikt voor de ontwikkeling van een wireframe.

o Vereenvoudigt de ontwikkelingstijd omdat het resulteert in een databankoverschrijdende oplossing, waarbij veelgebruikte codes aan de databank worden gekoppeld.

o Het is een visueel hulpmiddel en wordt gebruikt om gegevens, zoals een stroomschema, weer te geven als een verzameling visuele elementen.

o Kan worden gebruikt om gegevens in tabelvorm te verstrekken. Een wireframe is een reeks tabellen, of cellen, waarin gegevens als grafieken worden weergegeven. Elke tabel of cel heeft een beginrij en een eindrij. De rijen worden cellen genoemd en de cellen worden tabellen genoemd.Wireframing van een website heeft enkele duidelijke voordelen:

o Het helpt om de website te tonen en te rangschikken volgens de business Het helpt ook om de website te linken met de business Het helpt om de website te controleren met CSS.

o Het geeft een professionele uitstraling aan de website. Een wireframe website geeft een professionele look en feel aan de site. Men kan door de website browsen, zelfs zonder een goede website ontwikkelingskit. Men hoeft geen krachtige internetverbinding te hebben om door de website te bladeren.

o Het kan worden aangepast. Men kan lettertypen, kleuren en lay-outs kiezen die van hun keuze zijn. Men kan de lay-out gemakkelijk veranderen volgens hun behoeften.

o Het helpt om een idee te geven aan de klant. Men kan het uitleggen met behulp van visuals. Wireframe websites zijn webpagina’s die gebaseerd zijn op tabellen.

o Het benadrukt de belangrijke kenmerken van de website door gebruik te maken van tabellen. Wireframe lay-outs zijn gebaseerd op tabellen die zijn geïdentificeerd met kolommen, rijen en dingen voor eenvoudige navigatie.

o Het maakt het eenvoudig dupliceren van tabellen mogelijk. In een wireframe kan alles wat gemeenschappelijk is voor meerdere pagina’s worden gedupliceerd in vergelijking met het selecteren van de hele tabel.

o Het markeert de huidige pagina door gebruik te maken van hover functies. Ze kunnen worden gebruikt om de huidige pagina van de site te nemen en in een apart venster te tonen.

o Het is een krachtig hulpmiddel voor het werken met agile en modelleringstoepassingen. Met een wireframe kan men de ideeën visualiseren, of de algemene vorm van de website.

o Het maakt het mogelijk om ideeën of informatie over te brengen door middel van diagrammen. Een wireframe splitst de sitebezoekers op in verschillende weergaven, wat interactief is en de sitebezoekers helpt een levendige ervaring te hebben.

o Het is een krachtig hulpmiddel voor online mapping. Met een wireframe kaart kunnen de bezoekers van de site inzoomen op elk gebied als en wanneer dat nodig is. Online mapping is nuttig bij het ontwikkelen van meer functionaliteit, door de sitebezoekers te verbinden met verschillende weergaven.

o Het toont zowel mock-ups als de uiteindelijke producten. Deze mock-ups zijn nuttig voor de klanten en andere belanghebbenden. Het laat de Logo laten ontwerpen  lijken alsof het veel meer is.

o Het is nuttig voor de communicatie. Het maakt het mogelijk om over de technologie te discussiëren. Veel van onze tijd gaat zitten in het discussiëren en werken aan een ontwerp. Maar veel mensen kunnen niet bij de discussies worden betrokken. Ze kunnen er later bij zijn als de technologie nog in het voorstel zit. <|endpoint.